Kompetenceområder

  • Organisationsændringer og  -udvikling indenfor forandringsledelse, fusioner og innovation
  • Økonomisk ledelse og ledelsessparring
  • Personaleledelse og kompetenceudvikling
  • Kvalitetsstyring og -udvikling
  • Team og netværksledelse
  • Erhvervsforskning

Om Anette Frey

 
Læs mere på CV. Klik her

Nyheder

2010: Ph.d. afhandling
 
Titel: Kvalitetsledelse på danske hospitaler – ledernes indflydelse på introduktion og vedligeholdelse af kvalitetsstrategier i det danske sundhedsvæsen.
 
Anette Frey Larsen | Nørregårdsvej 16, 2610 Rødovre  | Tlf.: +45 4071 8195